Wonen

Lunet zorg
Lunet zorg biedt in Brabant een breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een beperking: van wonen tot werk, van dagbesteding tot vrije tijd, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning. Bij het Cliëntbureau van Lunet zorg kun je met al je vragen terecht. Of het nu gaat om wonen, logeren, dagbesteding, zorg voor kinderen en jeugd, ondersteuning thuis, vrijetijdsbesteding, naschoolse opvang of specialistische ondersteuning. Voor meer info: www.lunetzorg.nl, telefoonnr.:  0497 558100, e-mail: info@lunetzorg.nl

Thomashuizen
De initiatiefnemer, Hans van Putten, had zelf een zoon met een verstandelijke beperking: Thomas. Thomas is in 2006 overleden. Uit onvrede met het reguliere aanbod bedacht hij in 2001 het concept Thomashuizen. Een plek waar Thomas zich thuis zou voelen, en met hem vele andere mensen met een verstandelijke beperking. 

De visie
Thomashuizen Nederland vindt het belangrijk dat door de Thomashuizen:
– Mensen met een verstandelijke beperking een leuker en beter leven krijgen
– Klanten meer keuzevrijheid hebben
– Het eigen initiatief van ervaren mensen uit de zorg wordt gestimuleerd
– Procedures sneller en beter uitgevoerd kunnen worden
– Direct op vragen van ouders en klanten kan worden gereageerd
– Kleinschalig wonen

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor zes à acht mensen met een verstandelijke beperking. Elk huis wordt geleid door in principe twee zorgondernemers. Dit zijn meestal echtparen/partners die zelf ook bij het Thomashuis wonen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan hun klanten.

Er zijn ruim 90 Thomashuizen in Nederland (anno 2011). Het aantal groeit steeds, want er is veel vraag naar wonen in een Thomashuis. De locaties zijn meestal karakteristieke woonhuizen, monumentale panden of woonboerderijen, gelegen in groene woonwijken, op rustige plekken in Nederland. In plaats van de vaak kille sfeer van reguliere instellingen, met hoogdrempelige entrees en lange gangen, kenmerken Thomashuizen zich door een zeer huiselijke sfeer en inrichting. De zorgondernemers geven hier zelf vorm aan. De bewoners en hun verzorgers richten hun eigen kamer in en kunnen hun eigen bezoek ontvangen.De zorgondernemers hebben ruime ervaring met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en worden zorgvuldig door ons geselecteerd en opgeleid. Zij worden ondersteund door een paar vaste medewerkers. Verder zijn er mensen in de omgeving van het Thomashuis, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Zij gaan bijvoorbeeld met bewoners wandelen of een uitstapje maken, of helpen hen met hobby’s etc. Voor meer info: www.thomashuizen.nl.

Heimdall
Stichting Heimdall levert kleinschalige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij is de antroposofie een belangrijke bron van inspiratie. Heimdall is gevestigd in Brummen. Hun zorg krijgt een unieke invulling door het werken met inwonende begeleiders binnen de projecten. Het bijzondere is dat deze mensen hun persoonlijke leefsfeer samen met hun zorgtalenten inzetten voor de begeleiding en verzorging. Zij verbinden zich heel direct met hun werk. Daardoor zijn de contacten met de zorgvragers en hun ouders / familie of vertegenwoordigers vanzelfsprekend én persoonlijk. Voor meer info kijk op www.heimdall.nl

Severinus
Severinus verleent in de regio Zuidoost-Brabant diensten aan mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking: wonen, logeren, dagbesteding, vorming en training, vrijetijdsbesteding, thuiszorg, advies, ondersteuning en behandeling. Info: www.severinus.nl