Wielewaal Hilversum

wielewaalStichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang (kinderthemaweken), logeerweekenden, gezinsvakanties en groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Er zijn vakantieactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of met ADHD/ASS. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers. 

Uitgangspunt van Wielewaal is dat ieder mens gelijk is, ongeacht achtergrond of beperking. Wielewaal is van mening dat een leuke vrijetijdsbesteding een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Mensen met een beperking hebben recht op een leuke vakantieactiviteit tegen een marktconforme prijs. Wielewaal zet zich hiervoor in door vakantieactiviteiten te organiseren en door voor en met cliënten te zoeken naar financiële ondersteuningsmogelijkheden. Wielewaal gaat uit van het principe ‘normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig’ op uiteenlopende terreinen, zoals communicatie, eigen regie, zorg en uitvoering van de activiteiten. Eigen inbreng en inspelen op wensen en behoeften van het individu staan bij Wielewaal centraal. Meer info: www.wielewaal.nl