KERN EINDHOVEN-HELMOND informeert en ondersteunt ouders/opvoeders en zorgverleners over de mogelijkheden die er in de omgeving zijn om de opvoeding en begeleiding van kinderen met down syndroom te vergemakkelijken. Ook organiseren ze (ouder)bijeenkomsten, activiteiten en evenementen  

Ouderbijeenkomsten

Een aantal keer per jaar organiseert Kern Eindhoven-Helmond een ouderbijeenkomst. Iedereen is van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomsten kun je op informele wijze met andere ouders in contact komen om ervaringen uit te wisselen en/of vragen te stellen. Er is (meestal) geen programma. Meer informatie over de exacte invulling, datum, tijd en locatie kun je vinden onder het kopje agenda op de deze site. Iedereen die in de mailinglist is opgenomen, krijgt automatisch een bericht per e-mail.

Informatie-avonden
Ook worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd; zoals een informatie-avond over erfrecht, seksualiteit, gedrag of opvoeding. Alle onderwerpen zijn mogelijk. Wil je graag informatie over een onderwerp stuur een e-mail naar een van de dames van de kern. Misschien zijn er meerdere ouders met dezelfde vraag en kan er een een gastspreker uitgenodigd worden.

Kennis verspreiden
Dankzij de giften en donaties die Kern Eindhoven-Helmond ontvangt van particulieren en bedrijven maar ook van ouders, kunnen zij de kennis over en het begrip voor het Down syndroom verspreiden en ouders van kinderen met het Syndroom van Down ondersteunen.

Andere activiteiten
Een keer per jaar organiseert Kern Eindhoven-Helmon op of rond de Wereld Down Syndroomdag een activiteit waar broers, zussen, ooms, tantes, opa’s en oma’s in een ongedwongen en gezellige sfeer elkaar kunnen ontmoeten.

Heb je een idee voor een activiteit? Of is er onderwerp waar je heel graag meer over wilt weten en anderen waarschijnlijk ook? Laat het een van de dames weten via telefoon of e-mail. De telefoonnummers kun je terugvinden op de contactpagina.