VIM

De VIM organiseert jaarlijks een tiental studiedagen en een congres. Daarnaast informeert de VIM haar leden over de laatste ontwikkelingen via een digitale nieuwsbrief en verstrekt praktische informatie over de nieuwste lesmaterialen en methoden.

De VIM is er voor:

– ouders van kinderen met downsyndroom
– scholen, leerkrachten, begeleiders en begeleidingsdiensten
– kinderopvang en peuterspeelzalen
– docenten en studenten van opleidings/nascholings-instituten (zoals PABO’s)
– overheden, landelijke, provinciale en gemeentelijke, die betrokken zijn bij de besluitvorming, regelgeving en financiering van geïntegreerd regulier onderwijs
– …. en iedereen die de doelstelling van de VIM onderschrijft en actief willen steunen.
Voor meer info ga naar www.vim-online.nl