Time timer

De Time Timer geeft iedereen die nog geen klok kan kijken, toch grip op tijd. De opbrengst is groot: jonge kinderen opereren zelfstandiger en leerkrachten en begeleiders krijgen meer armslag in de groep. De TimeTimer is een klokje waarop je de resterende tijd ziet als een rode schijf. Ook kinderen die een gebruikelijke klok niet begrijpen, kunnen er snel op zien hoeveel tijd er rest. Want met het verstrijken van de tijd, verdwijnt de rode schijf. Je kunt een eindsignaal instellen, maar dat hoeft niet. 

De Time Timer is geschikt voor klaslokalen en groepsactiviteiten. De grote afmeting en de vet gedrukte cijfers maken de Time Timer ook makkelijk leesbaar voor slechtzienden. Omdat de Time Timer efficiënt gebruik van tijd bevordert, is ie heel geschikt voor oefeningen in klaslokalen, voor therapie en voor vergaderingen. Overal waar tijdslimieten nodig zijn, bewijst de Time Timer dienst. In verschillende maten te verkrijgen en te bestellen bij www.eelkeverschuur.nl

Aanbevolen Timer