Speel en leergroepen

Speelgroep 
Bij Stichting Earlybird in Rosmalen is een speelgroep oor u en uw kind vanaf 6 weken tot ongeveer 2,5 / 3 jaar. Samen met uw kind werkt en speelt u een ochtend per week onder begeleiding en aan de hand van het Early Interventie programma; Kleine Stapjes. In de thuissituatie kunt u verder werken met de diverse activiteiten van de speelgroep, eventueel aangevuld met geleend materiaal. De leidsters zelf zijn ouder van een kind met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Zij nemen deel aan de cursussen Early Interventie en volgen nieuwe ontwikkelingen.  

ela-1Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij:                                  
Stichting Early Bird
Waterleidingstraat 2 | Rosmalen
T  06- 21 5286 69
www.stichtingearlybird.nl 

Speel- en leergroep
Zowel Startpunt Oro (Helmond) als Lunet zorg (Eindhoven) organiseren Early Interventiongroepen en schoolvoorbereidende groepen.

De speel- en leergroep (early interventiongroep) heeft als doel dat kinderen in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden nieuwe vaardigheden opdoen in alle ontwikkelingsgebieden. Tegelijkertijd is het een ontmoetings-plek voor ouders. Voor de speel-en leergroepen worden dagdeeltarieven gerekend. In het algemeen worden de kosten voor de speel- en leergroep vanuit het PGB betaald. Wil je meer weten over de speel-leergroep neem dan contact op met Startpunt Oro of Lunetzorg.   

Schoolvoorbereidende groep 
De schoolvoorbereidende groep is bedoeld voor kinderen vanaf drie jaar t/m groep 3 van de basisschool, met een verstandelijke beperking, die naar de basisschool gaan of al op de basis- school zitten. Zij leren in de schoolvoor-bereidende groep vaardigheden die de in- en doorstroom van je kind in het basisonderwijs gemakkelijker laat verloopen. Schoolvoorbereidende groep is één dagdeel per week. Ook hiervan worden de meeste kosten vanuit PGB betaald.  

Startpunt Oro
Locatie Helmond
Baroniehof 165
5709 HL Helmond
T:  0492 – 530070
E: info@oro.nl
website: www.oro.nl

Lunetzorg
Cliëntenbureau
Van Vorststraat 1a
5622 CV  Eindhoven
Op afspraak: Dijk 7, 5521 AW  Eersel
Telefoonnummer: 0800: 0200 137 
E: info@lunetzorg.nl
website: www.lunetzorg.nl