PGB

Sinds de nieuwe regelgeving rondom PGB is er veel onrust in het land. Er zijn onduidelijke richtlijnen en bij elke gemeente is de zorg weer anders geregeld. De regelgeving verandert met de regelmaat van de klok en het is voor de “gewone” burger bijna niet meer bij te houden wanneer je waar voor in aanmerking kunt komt. Naar Keuze en Per Saldo zijn belangenorganisaties waar je met al je vragen over PGB / WLZ en WMO terecht kunt. 

Belangenvereniging Naar Keuze
Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor AWBZ zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren zij bij vragen over het persoonsgebonden budget, vervoer, thuishulp, de WMO, PGB en onderwijs, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, enz. 

1

Voor een deskundig antwoord op je vragen over bijvoorbeeld het PGB, indicatiestelling, bezwaar en beroep, landelijke ontwikkelingen op het gebied van PGB, contact met andere budgethouders in uw regio enz. kunnen leden van Naar Keuze gratis terecht bij de regionale contactpersonen. Indien nodig ondersteunt Naar Keuze haar leden bij het opstellen van een bezwaarschrift of het indienen van een klacht. Bij beroepsprocedures kan Naar Keuze je adviseren of doorverwijzen naar een advocatenkantoor, waar je als lid van Naar-Keuze tegen gereduceerd tarief terecht kunt. Ten aanzien van juridische dienstverlening werkt Naar Keuze samen met Regelrecht, de juridische dienst van Platform VG. Naar Keuze organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten over PGB en zijn er wekelijkse individuele spreekuren in je buurt. Meer informatie of je aanmelden als lid, ga naar de site www.naarkeuze.nl.

Autarkès PGB Support
Autarkès PGB-support is een onafhankelijk adviesbureau dat je ondersteunt bij het aanvragen van je Persoonsgebonden Budget (PGB), en de volledige administratie hiervan. Autarkès richt zich hierbij met name op de regio’s ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Uden en Eindhoven. Autarkès PGB-support is gevestigd in Boxtel en wordt geleid door Jean-Pierre Liebregts. Hij heeft reeds een aantal jaren ervaring op PGB-gebied. De wegen naar instanties als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Zorgkantoor en het Servicecentrum PGB zijn bekend. Actuele ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, zoals de regelgeving, aanstaande vernieuwingen en ontwikkelingen in de zorg. Autarkès PGB-support is aangesloten bij de Branche-vereniging Voor Onafhankelijke PGB-bureaus (BVOP). Autarkès is het Griekse woord voor ‘zelfverzorgend’. Wil je meer informatie kijk op de site: www.autarkes.nl

NBPA
Hulp bij de rompslomp en bureaucratie van een PGB? Door een adviseur te keizen die aangesloten is bij de Nederlandse Branchevereniging van PGB Adviseurs heeft u een waarborg voor kwaliteit, een landelijke klachtenregeling en kwaliteitsafspraken over de manier van werken. Op www.nbpa.nl vindt u een adviseur bij u in de buurt.</p