Passend onderwijs

vim-online  

Bij de VIM kun je advies vragen omtrent integratie in het regulier onderwijs. Ze organiseren studiedagen voor leerkrachten en ouders. Er is ook aangepast lesmateriaal op de ledenpagina’s te vinden.
 

steunpunt passend onderwijs  

Het steunpunt Passend Onderwijs van Balans geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ouders kunnen bij het steunpunt terecht voor vragen en adviezen over gedrag, onderwijs, trainingen en workshops op het gebied van passend onderwijs.  

inclusief onderwijs  

Methodes over inclusief onderwijs – leesvoer.

 

ouders.nl passend onderwijs in de praktijk

 

 

Passend onderwijs met praktijkvoorbeelden. 

Folder

 

 

Folder “Van Hinderpaal naar Mijlpaal”. 

 

Gids passend onderwijs

 

 

Gids over passend onderwijs (Engels). 

io-logo3