Numicon hulpmiddel bij rekenen

Numicon maakt rekenen visueel.

Numicon is een rekenmethode die ontwikkeld is in (Oxford) Engeland. De methode is evidence-based. Onderzoek wijst uit dat Numicon de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige onderdelen verhoogt. 

Kinderen krijgen plezier in rekenen!
De rekenmethode neemt de kinderen spelenderwijs mee van het ‘ordenen’ naar het ‘leren rekenen’. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen kijgen inzciht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Zelfs de meest zwakke rekenaars krijgen weer zin in rekenen. 

Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar. 

Meer info: Hier te vinden