Hilarische Hindernissen familiedag 2015

Op zondag 14 juni 2015 hebben wederom vele kinderen uit de regio Eindhoven-Helmond en omgeving mogen genieten van een fantastische familiedag. Dit, mede dankzij de wederom verkregen subsidie vanuit het Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven.

Na voorgaande jaren gezwommen te hebben in zwembad “De Tongelreep” is dit jaar gekozen voor een sport en speldag: de hilarische hindernissendag bij Toon Vertier in Best. De weergoden waren ons de hele dag gunstig gezind. Bij aankomst wisten de kinderen snel hun weg te vinden naar de springkussens, de speeltuin en het voetbalveld. 

hilarische hindernissendag 2015 2   hilarische hindernissendag 2015 10

Het spelprogramma van de dag bestond uit een drietal onderdelen. Bij de megabowling waren het niet alleen de kinderen maar ook de ouders die fanatiek hun best deden zoveel mogelijk punten te behalen. 

hilarische hindernissendag 2015 3   hilarische hindernissendag 2015 6

Bij het onderdeel midgetgolf was het een ware uitdaging het balletje in zo min mogelijk slagen in het holletje te krijgen. 

 

hilarische hindernissendag 2015 11 

hilarische hindernissendag 2015 14

Het onderdeel “de speurtocht op de familiefiets” was een mega succes. Het leverde een mooi beeld op, van naar elkaar zwaaiende kinderen in een peloton van familiefietsen, waarop de ouders zich flink in het zweet trapten, zonder zich al te veel te bekommeren over alle moelijke vragen op het antwoordformulier. 

hilarische hindernissendag 2015 7   hilarische hindernissendag 2105 15 

Al deze inspanningen zorgden voor een dorstig gezelschap dat zich na elk programmaonderdeel naar het terras begaf, om hier vervolgens uitgebreid met elkaar te kletsen en ervaringen met elkaar te delen. Eigenlijk was de dag veel te kort. Aan het eind van de dag was er voor iedereen friet met een snack en voor alle kinderen een chocolademedaille voor hun geweldige inzet. 

Hilarische hindernissendag 2015 1   Hilarische hindernissendag 2015 5

De blije en vermoeide kindergezichtjes plus de dankbare reacties van ouders zijn voor Kern Eindhoven-Helmond het bewijs dat het een geslaagde en gezellige hilarische hindernissen familiedag was en is een prima stimulans om volgend jaar er weer alles aan te doen iets moois voor onze kinderen te organiseren. 

hilarische hindernissendag 2015 8

Speciale dank gaat uit naar het Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Stichting Gehandicaptenzorg Gewest Helmond en Toon Vertier. Meer info over een gezellige familiedag of een leuk personeelsuitje kijk dan op www.toonvertier.nl