Financiën

www.naar-keuze.nl

 

 

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. 

 

www.pgb-vg.nl

 

De site over het persoonsgebonden budget voor kinderen en jongeren met een beperking.

 

www.zoekpgbzorg.nl

 

 

Nationale Hulpgids, vind een hulp bij jou in de buurt.

www.ciz.nl

 

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 

www.svb.nl

 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren.

 

www.rijksoverheid.nl

 

 

Zie de website van de Rijksoverheid voor: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

 

www.regelhulp.nl

 

 

Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

 

UWV

 

 

Heeft je kind aangepast meubilair, een i-pad, computer of een andere voorziening of hulpmiddel nodig om onderwijs te kunnen volgen? Dan kun je een aanvraag indienen bij het UWV. In deze brochure lees je voor welke voorziening of vergoeding je in aanmerking kunt komen en hoe je deze kunt aanvragen.

 

linkspics1