Deel je verhaal

In1school
Heeft je kind een beperking en gaat hij of zij naar school? Dan is In1school op zoek naar jouw verhaal!

Krijgt je kind voldoende ondersteuning? Kun je als ouder zelf een school voor je kind kiezen? Of krijg je wel eens te maken met conflicten rond financiering, toelating of verwijdering? Deel het met In1school! Met jouw ervaring krijgt In1school een beter beeld van de dagelijkse praktijk voor kinderen met een beperking. Zo kunnen ze bepalen welke acties er nog nodig zijn om ervoor te zorgen dat ieder kind goed onderwijs krijgt. 

Het project In1school van NSGK maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs. Kinderen met en zonder beperking moeten samen naar één school kunnen, van hun eigen keuze in de buurt. 

Veranderingen door nieuwe wetten
In1school merkt dat wijzigingen in wetgeving, zoals de wet Passend Onderwijs en de AWBZ, dit jaar tot veel veranderingen leiden voor leerlingen, ouders en scholen. Op www.In1school.nl vertellen verschillende ouders en kinderen al over hn ervaring met de nieuwe wetten. Maar om een nog beter beeld te krijgten van wat de wetgeving teweeg brengt, vraag In1school je om je ervaring met het recht op goed (inclusief) onderwijs te delen. 

Deel uw ervaring!
Ze zoeken naar alle ervaringen: goede én slechte. Ken je bijvoorbeeld een leerling met een beperking die wordt geweigerd, verwijderd of te weinig ondersteuning krijgt? Of zie je in je omgeving hoe een kind met een beperking volledig is opgebloeid sinds hij of zij goed onderwijs krijgt op de school in de buurt? Deel het via deze link

Als je je verhaal deelt, dan kan het zijn dat In1school contact met je opneemt voor meer informatie. Als blijkt dat de problemen die je ervaart, voor meer kinderen gelden, kunnen z je vragen om met hun naar de rechter te gaan. Niets uit je verhaal wordt zonder uw specifieke toestemming gepubliceerd of met derden gedeeld. Meer informatie is te krijgen bij Jose Smits: j.smits@in1school.nl of op 06-50817151.