Begeleiding en ondersteuning

Meerdanliefde

 

 

Eenvoudige informatie over vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit.

 

Kansplus-sien  

Kennis en adviescentrum KansPlus (niet syndroom specifiek).

 

Netwerkrondom  

Rondom: netwerk van en voor ouders met een kind met een verstandelijke

beperking of een stoornis in het autistisch spectrum.  

Perspectief  

Kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap. 

 

Rechtspraak  

Mentorschap / bewindvoering / curatele.

 

Stibco  

De stichting Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) organiseren symposiums, trainingen en workshops met de grondvisie van dr. Feuerstein. De visie van de Isrealische professor Feuerstein gaat ervan uit dat ieder mens onbeperkt kan leren.  ‘Denk in kansen in plaats van in beperkingen’.

 

mee zuidoostbrabant  

MEE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun verwanten. 

 

Oro  

Stichting Oro is zorg met bezieling, voor mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Zuidoost Brabant bieden 1250 medewerkers samen met meer dan 700 vrijwilligers kind- en jeugdzorg, professionele hulpverlening, dagbesteding, werken en wonen. 

 

Zorgbelang-brabant

 

 

Zorgbelang Brabant komt op voor de belangen van alle gebruikers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brabant.

 

www.downvision.nl

 

  Begeleiding voor kinderen met het Syndroom van Down.

Nationalehulpgids

 

 

Vind een hulp bij jou in de buurt! 

  

Visitaal

 

 

Pictogrammen voor volgende gebruikersgroepen: Thuisgebruikers, Professioneel en Netwerkversie.

 

Gebarencentrum  

Het Nederlands Gebarencentrum is het landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NMG). De site heeft een gebarenwoordenboek. In dit woordenboek vind je een selectie van gebaren; een klein aantal basisgebaren en alle gebaren die staan in de gebarenwoordenboeken: Gebaren met je baby, Gebaren in de Gezondheidszorg, Dood en Rouw, Gebaren voor de Politie. De gebaren uit het woordenboek worden in een filmpje getoond.  

 

Welke zorg heb ik nodig  

Voor je kind met een beperking is het soms lastig om een goed beeld te krijgen van de zorg die er nodig is. Deze site is gericht op mensen van 12 tot 30 jaar met een beperking. Met behulp van de vragenlijst krijg je een beeld welke zorg je nu of in de toekomst nodig hebt.

 

linkspics3