Beeldhorloge

Het Beeldhorloge is een horloge dat werkt met behulp van afbeeldingen. Op van te voren in te stellen momenten vertoont het Beeldhorloge een pictogram of foto van de activiteit die op dat moment aan de orde is. Het verschijnen van dit pictogram gaat desgewenst vergezeld van een geluids- en trilsignaal. Zo wordt de drager van het Beeldhorloge er op geattendeerd dat er een nieuwe activiteit gaat plaatsvinden.

 

Te bestellen via: www.beeldhorloge.nl